Blog arkiv

Regnskabsprogrammer Behøver ikke koste alverden

Der kan være en tendens blandt iværksættere eller mindre firmaer til at misvedligeholde sine momsregnskaber. I langt de fleste tilfælde er dette ikke et udtryk for ønsket om momssvig, men simpelthen et resultat af komplicerede skatteregler. Herudover kan det være

Udgivet i Artikler

Momsafregning

Letmoms er nok Danmarks nemmeste måde at få lavet sin momsafregning på. Programmerne er udviklet igennem de sidste 5 år, med det eneste formål, at være så nemme og lettilgængelige så muligt, for alle. Momsafregning kan være en byrde for

Udgivet i Artikler

Revisionsfirmaer

Letmoms er nok et af Danmarks billigste revisionsfirmaer, hvilket skyldes det simple faktum at vi har udviklet programmer, således at det enkelte firma selv kan stå for sin egen revision. Hos Letmoms tænker vi at alle firmaer udover deres primære

Udgivet i Artikler

Kassekladde

Vi har udviklet Letmoms Basis og Letmoms Pro udfra en tradition omkring kassekladden. Tidligere ville man som selvstændig erhvervsdrivende benytte en lille notes bog, et kladdehæfte, hvor man kunne holde styr på indtægter og udgifter. Herudfra var det så muligt

Udgivet i Artikler

Revisorfirma

Letmoms er en slags revisorfirma der har valgt at gøre tingene på en lidt anden måde. Vi har udviklet to bogføringsprogrammer der kan håndtere alt det der kræves af det lille firma. Programmerne gør det muligt for firmaet selv at

Udgivet i Artikler