Betingelser

§1 Letmoms.dk kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for fejl i indberetning til told og skat, som resultat ved brug af Letmoms programmet.

§2 Det er til en hver tid brugerens eget ansvar at kontrollere om hans/hendes tal er korrekte og i overenstemmelse med tilhørende bilag m.m.

§3 Enhver form for tab af hvilken som helst karakter, forsaget ved brug af Letmoms programmet, er brugerens personlige ansvar. Letmoms.dk fraskriver sig alt ansvar, for hvordan programmet benyttes af brugeren.

§4 Der tages desuden forbehold for ændringer i lovgivningen, samt eventuelle specielle aftaler med told og skat, som Letmoms programmet ikke har mulighed for at indholde.