FAQ

1: Hvordan indtaster jeg momsfrie køb/salg?
Du kan til hver en tid skrive et momsfrit køb eller salg direkte ind under Udgifter eller Omsætning. Så vil der ikke blive trukket moms ud af beløbet. Momsen bliver kun trukket hvis du skriver beløbet ind under Køb eller salg.

2: Virker Letmoms i Mac OS?
Ja, Letmoms programmet virker uden problemer i Mac OS. Microsoft laver Excel både til Windows og Mac Os.

3: Hvad gør jeg hvis jeg ikke har Microsoft Excel?
Hvis du ikke har Microsoft Excel installeret, kan du hente det gratis StarOffice Spreadsheet, som kan nogenlunde det samme som Excel, og sagtens kan bruges til åbne Letmoms programmet.

4: Hvad gør jeg hvis jeg f.eks. køber varer i Tyskland?
Handler du som firma med et andet firma indenfor EU er handlen momsfri, sålænge du kan påvise det andet firmas registreringsnummer. Handler du med et tysk firma er handlen således momsfri. Handler du med privatpersoner indenfor EU skal du pålægge Dansk moms 25%.

Tysk købsmoms kan evt. refunderes igennem det tyske skatteministerium, men ikke i Danmark.
Læs mere..

5: Hvordan får jeg flere rækker til posteringer?
Du kan altid øge antallet af rækker under en respektiv måned, ved at markere det antal rækker du vil forøge med (fra kolonne A til J) og så højreklikke -> Indsæt/Insert -> Ryk celler ned/ Shift cells down.

Når du har lavet flere rækker, skal du huske at have formlerne med ned i de nye rækker. Det gør du ved at markere fra kolonne E til I og så trække den lille firkant ude til højre i markeringen nedad. Dette vil kopirere alle nødvendige formler ned til de nye rækker.

6: Hvorfor står der pludseligt #### i en celle?
Excel udfylder en celle med # såfremt der ikke er plads til den værdi cellen prøver at vise. Du skal altså gøre hele kolonnen bredere. Dette gør du ved at højreklikke på kolonnen helt oppe i toppen, fx kolonne D, og så vælger du Kolonnebredde/Column Width. Du kan også bare trække højre side af kolonnen udaf mod højre.

Skriv et svar