Letmoms Pro

Letmoms Pro indeholder lagerstyring og kontostyring, hvor du henholdsvis kan få styr på varer der kommer ind og ud af firmaet, samt fordele indtægter og udgifter på forskellige konti.

Letmoms Pro består af fem overordnede sider: Oversigt, EU Moms, Konti, Lagerstyring og Statistik, hertil er der en side for hver måned i året fra januar til december. De felter du som udgangspunkt skal benytte er de lysebrune og du kan skrive eller ændre i alle de lysebrune felter i programmet. Disse felter bruger programmet til at regne alle andre værdier ud med. Nede i venstre hjørne af alle sider har du en boks med Tip, der fortæller dig lidt om hvad du kan gøre på den respektive side.

Ved et normalt køb eller salg, vil du gå til den respektive måned, og indtaste de nødvendige værdier. Du behøver ikke benytte alle de brune felter, du vælger selv i hvilken udstrækning du vil bruge programmet. Fuldt udnyttet kan du med Letmoms Pro, få et komplet billede over dit årsregnskab, momsregnskab, lagerstyring, kontooversigt, vækstrater, statistik m.m.

Alle vigtige felter er tilknyttet en kommentar, markeret med en lille rød trekant, som kan vejlede dig yderligere om hvordan du benytter kolonnen.

Letmoms Pro Oversigt

Oversigt

Letmoms Pro Lagerstyring

Lagerstyring

 

 

 

Letmoms Pro Konto

Kontooversigt

Letmoms Pro Januar

Måned

 

 

 

 

 

 

Letmoms Pro Statistik

Statistik

 

 

 

 

 

 

Herunder kan du læse mere om hvad Letmoms Pro specifikt kan gøre for dig.

Oversigt
Oversigten er forsiden i programmet, og er lavet så simpelt som muligt, for at give brugeren et hurtigt overblik over al aktivitet i dit firma. Her finder du selve årsregnskabet med tilhørende momsregnskab. årets udgifter, omsætning, resultat, købs og salgsmoms, er her vist pr. måned, pr. kvartal samt pr. halvår. Herudover kan du se hver periodes vækst set i forhold til den foregående periode. Du har desuden en lille oversigt over det antal posteringer du har lavet i de respektive perioder.

Nogle værdier under Vækst (%) er afhængige af tal du selv indtaster under Resultat Sidste År.

Variable
Under Variable har du mulighed for at ændre dit skattetryk, således at den korrekte skat udregnes. Her finder du også sammenlagte værdier såsom antal posteringer i alt, firmaets overskudsgrad samt vækst i alt. Firmaets Overskudsgrad er et udtryk for forholdet mellem omsætning og resultat og fortæller lidt om hvor bæredygtigt det er, jo højere overskudsgrad desto bedre. Bemærk at Årets Vækst kun udregnes såfremt du under Resultat Sidste År, har indtastet sidste års resultat.

Resultat Sidste År
Programmet fungerer fint uden at du indtaster disse værdier. Det er bare en ekstra mulighed for at få flere vækstrater. Kolonnen under % i Årsregnskabet med felterne januar, 1 kvartal, 1 halvår samt år, er afhængige af de tal du skriver ind i denne boks. Såfremt du ikke skriver nogle værdier ind, vil % for de respektive perioder blive sat til 0%. Har du ikke værdier fra sidste år, kan du fx indtaste et skøn over hvad resultatet måske ville have været, eller du kan skrive tal ind som målsætninger, værdier du gerne vil nå i de respektive perioder, og således se hvor mange procent du afviger herfra.

Moms EU
Bladet Moms EU er et separat momsregnskab der giver dig en oversigt over din momsaktivitet indenfor samt Udenfor EU. Momsen fra begge momsregnskaber bliver samtidig lagt sammen, så du har et fuldt overblik over din moms. Disse tal kan du direkte tage og indføre på Skat’s Tast Selv service som Importmoms, Erhvervelsesmoms m.m. Alle tal fra dette momsregnskab, indgår automatisk i det almindelige momsregnskab, så al købs og salgsmoms bliver modsvaret og korrekt regnet ud.

Konti
Her har du en liste over 35 forskellige konti. Kontooversigten giver dig et overblik over alle årets aktiviteter fordelt ud på de forskellige konti. Her kan du fx holde styr på din eksport til andre lande indenfor EU. Felterne i listen er lysebrune, så du kan frit rette og ændre i listen for at tilpasse kontonavnene til dit firma. Alle ændringer tages automatisk med under alle månederne i kolonnen Konto. Når du indskriver en postering under en given måned, kan du under kolonnen Konto, vælge en af de 35 listede konti.

Bemærk at konto 1-11 er salgsrelaterede konti, og kan således kun bruges til salg. Konto 12-35 er købsrelaterede og kan kun bruges til køb. Dette hænger sammen med at de salgsrelaterede konti henter værdier fra Omsætning og de købsrelaterede konti henter værdier fra Udgifter. De indskrevne kontonavne er bare vejledende.

Du har her en graf der viser aktiviteten fordelt på de forskellige konti.

Lagerstyring
Lagerstyring gør det muligt for dig at holde styr på dit lager. Det fungerer ved at du i den lysebrune liste under Lagerstyring og indtaster de varer du har på lager. Går du ind på en given måned, kan du så vælge hvilken vare du ønsker at tilknytte en postering samt det antal du har købt eller solgt. Disse værdier vil så indgå i lagerstyringen, så du nu kan se hvor meget du har købt eller solgt i en given måned, og hvor meget du har tilbage på dit lager. Lagerstyring giver dig således et fuldt 12 måneders overblik over aktiviteten på dit lager.

Som udgangspunkt er der plads til 25 varer, ønsker du flere, kan du ved din bestilling af Letmoms Pro angive hvor mange varer du ønsker plads til, så vil vi skræddersy det til dig.

Du har en graf der viser det relative salg af varer på dit lager. Under siden Statistik har du endnu en graf der viser den procentvise fordeling mellem solgte varer.

Statistik
Denne side indeholder udelukkende diagrammer der grafisk viser de forskellige siders værdier. Du finder her en Graf over årsregnskabet, momsregnskabet, posteringer, månedlig vækst samt lagerstyring.

Måned
Du har 1 side tilknyttet hver måned. Det er her du indtaster de konkrete køb og salg i dit firma. Egentlig behøver du kun at indtaste tal i kolonnen Køb eller Salg, og du vil få et tilstrækkeligt årsregnskab og momsregnskab på Oversigtssiden. Men jo flere felter du benytter desto flere oplysninger vil du få ud af programmet.

I toppen til venstre har du en lille oversigtsboks, der viser aktiviteten for den valgte måned, til højre for denne har du en graf der viser Udgifter og Omsætning respektivt.

Ved Import
Har du købt en vare indenfor EU, skriver du varens pris ind under køb, og vælger Import Indenfor EU i Konto kolonnen. Så vil dit køb blive pålagt en Dansk Erhvervelsesmoms på 25% under købsmoms. Denne moms indgår i dit almindelige momsregnskab, men indgår samtidig i det separate EU momsregnskab, under bladet Moms EU.

På denne måde får du de oplysninger du skal bruge overfor Skat. Import af varer udenfor EU pålægges altid en Dansk Importmoms på 25%, For at få programmet til at forstå dette, skal du vælge Import Udenfor EU i Konto kolonnen. Så vil der blive lagt 25% moms på dit køb. Denne moms indgår både i det separate EU Momsregnskab samt i det almindelige momsregnskab.

Ved Eksport
Sælger du en vare til et firma indenfor EU, behøver du ikke opkræve Dansk moms, så længe du har deres SE/CVR oplysninger. Sælger du en vare til en privatperson indenfor EU, skal du opkræve 25% dansk moms, udover varens pris. Salg af varer uden for EU skal ikke pålægges moms.

Programmet regner selv de forskellige momssatser ud, du skal bare vælge den konto der passer til den givne eksport. Du kan evt lege lidt med de forskellige eksport konti, og se hvad der sker med momsen. Du har 3 forskellige eksport konti:

 1. Eksport EU Privat (+25% moms)
 2. Eksport EU Firma (momsfrit)
 3. Eksport Udland (momsfrit)

Herunder finder du en kort beskrivelse af de forskellige kolonner du kan finde under en given måned:

 • Dato Posteringens dato. Antal Posteringer bruger denne kolonne som reference over hvor mange posteringer du har i en given måned. En dato er lig med 1 postering.
 • Bilags nr. Det er altid en god idé at skrive bilags nr. på sine bilag, så du hele tiden kan finde frem til det bilag en postering er tilknyttet.
 • Konto Her kan du vælge hvilken konto en given postering skal knyttes til. Du kan selv ændre kontonavne på Kontisiden.
 • Lagerstyring Du kan her vælge hvilken vare du ønsker at knytte til en postering. Du kan selv ændre varenavne på Lagerstryingssiden.
 • Antal Hvis du vælger en vare under kolonnen Lagerstyring skal du skrive det antal du har solgt, så det indgår i Lagerstyringen.
 • Køb Her indtaster du dine køb indklusive moms. Momsen bliver automatisk trukket ud. Vælger du Import Indenfor EU som konto, vil der blive pålagt en 25% erhvervelsesmoms. Tilsvarende med Import Udenfor EU, vil der blive pålagt en Importmoms på 25%. Bemærk at momsen altså i disse to tilfælde bliver lagt til, istedet for som normalt at blive trukket fra. Programmet gør dette for dig, så du ikke selv behøver at regne moms på køb uden for DK.
 • Udgifter Udgifter ekslusive moms. Hvis du har et køb uden moms, fx frimærker, taxi m.m kan du skrive det direkte ind under kolonnen Udgifter, så vil der ikke blive trukket moms af beløbet.
 • Fortjeneste (brugt)* Sælger du brugte varer, skal du følge brugtmomsordningen, og indtaste din fortjeneste herunder, så vil der kun blive trukket moms af fortjenesten. Du skriver hele beløbet ind under Salg, og kun fortjenesten ind under Fortjeneste (Brugt)
 • Salg Her indtaster du dine salg inklusive moms. Momsen bliver automatisk trukket ud. Sælger du til privatpersoner indenfor EU, skal du opkræve 25% moms, og skrive hele beløber inkl. moms ind under salg.
 • Omsætning Salg eksklusive moms. Skriver du en værdi ind i dette felt, vil der ikke blive trukket moms af beløbet. Har du solgt varer til en momsregistreret virksomhed indenfor EU, skriver du beløbet ind direkte her, da der ikke skal trækkes moms af salg mellem firmaer indenfor EU. Varer solgt udenfor EU er momsfrie og skal også skrives ind direkte under Omsætning.
 • Købsmoms Købet fratrukket købsmoms.
 • Salgsmoms Salget Fratrukket salgsmoms.

*Ønsker du brugtmoms i Letmoms Pro, skal du notere det ved din bestilling.

Letmoms Pro 249,-
mobilepay (311,25kr inkl. moms til "Lootbox.dk")

Efter betaling med MobilePay vil du modtage programmet på email. Husk derfor at notere din email i beskedfeltet på MobilePay.