Svensk moms

De danske og svenske momsregler er stort set ens, men på kursus og konferenceområdet er der enkelte forskelle i reglerne. Dette er relevant at tage højde for ved planlægningen af kurser og konferencer.

De vigtigste regler samt de vigtigste forskelle i reglerne på området er:

I Danmark er der en standard momssats på 25%, hvor der i Sverige er en standard momssats på 25% og en reduceret momssats på 12% på bla. hotelophold, fødevarer og personbefordring.

Herudover er der en momssats der pålægges bøger og tidskrifter, på 6%.

Der betales 25% moms på restaurationsydelser i såvel Danmark som Sverige. Det skal bemærkes, at virksomhederne i Danmark ikke kan fratrække mere end 25% af momsbeløbet til hotel- og restaurationsydelser, hvor der i Sverige ikke er nogen begrænsning med hensyn til at fratrække erhvervsmæssige hoteludgifter. Restaurationsydelser er dog begrænset til 150 SEK pr. måltid.

Både i Danmark og Sverige kan virksomhederne fratrække moms af det samlede beløb, der betales til et bureau for at arrangere og afholde en konference eller et kursus. I Danmark gælder det særlige, at hvis virksomhederne betaler en samlet regning for kurset/konferencen via bureauet, kan det fulde momsbeløb fratrækkes, men bureuaet som har afholdt omkostningerne for hotel- og restaurationsydelserne er kun berettiget til at fratrække 25% af momsbeløbet.

Det er altid de nationale momsregler på et givent marked, der er grundlaget for, hvorvidt man eventuelt kan søge momsen retur. Det er eksempelvis ikke muligt for svenske virksomheder at fratrække momsen på vin og spiritus, hvorfor de danske virksomheder i Sverige heller ikke er berettigede til at få refunderet momsen på disse varer.

I forbindelse med tilbagebetaling af moms kan virksomheder enten vælge at udarbejde ansøgningen selv eller man kan anvende professionel bistand. Der findes flere virksomheder på markedet, der tilbyder denne service heriblandt Handelskammeret i et samarbejde med Det Sydsvenske Industri- og Handelskammer. Handelskammerets momsrefusionsservice tilbydes alle virksomheder for et grundgebyr på danske kr. 625,- pr. ansøgning + 15% provision af det beløb der refunderes. Medlemmer af Handelskammeret får 20% rabat på gebyr og provision. Ved ansøgninger på mere end kr. 30.000,- kan man indgå individuelle prisaftaler.

Såfremt virksomhederne selv ønsker at søge momsen retur, skal der rettes henvendelse til:

Särskilda Skattekontoret
S – 77183 Ludvika
Tlf. +46 240 87 000

Udgivet i Artikler

Skriv et svar