Tysk Moms

Tysk moms for danske entreprenører og montagevirksomheder i Tyskland

Når danske entreprenører arbejder i Tyskland, opstår ofte spørgsmålet, hvordan der skal beregnes moms på ydelserne. I forbindelse med byggeaktiviteter eller montage køber danske virksomheder desuden varer eller ydelser i Tyskland, som er belagt med tysk købsmoms. Her opstår ligeledes spørgsmål om, hvordan momsen kan trækkes fra.

Kammerets momsservice redegør i det følgende for problematikken og peger på løsningsmuligheder.

Generelt
Byggeaktiviteter eller montagearbejder udført i Tyskland er generelt momspligtige og skal dermed faktureres med 19% tysk salgsmoms. Den udførende virksomhed har derfor pligt til at lade sig momsregistrere hos de tyske skattemyndigheder (Finanzamt) og indbetale momsbeløbet. Dette er altid en pligt, hvis køber er en privatperson. Er køber en virksomhed eller en offentlig institution, findes der dog andre fremgangsmåder.

Forenklingsmuligheder
I den tyske momslovs bekendtgørelse (UStDV – Umsatzsteuer Durchführungsverordnung) er der to muligheder for, at udenlandske virksomheder kan undgå at lade sig momsregistrere: “Abzugsverfahren” (fradragsmetoden) og “Nullregelung” (nulordning eller nulmomsmetoden).

“Abzugsverfahren” skal anvendes, hvis en udenlandsk virksomhed udfører eksempelvis byggearbejder eller montageydelser, men ikke er momsregistreret i Tyskland. Virksomheden skal i denne forbindelse udstede en faktura med 19% tysk salgsmoms, men modtageren tilbageholder den tyske moms og indbetaler beløbet direkte til den lokale tyske skatteregion. Den danske virksomhed modtager kun nettobeløbet. Betingelsen er, at den tyske køber af ydelsen er erhvervsdrivende eller en juridisk person ifølge offentlig ret. Her skal det bemærkes, at den danske fakturaudsteder (der beregner 16% tysk moms på fakturaen) dog hæfter for, at momsen også bliver indbetalt til de lokale tyske skattemyndigheder.

“Nullregelung” er en underform af “Abzugsverfahren”, som medfører, at der ikke beregnes moms. Betingelsen er dog her, at modtageren har fuld momsfradragsret. Dette er ikke altid tilfældet, f.eks. hvis bygherren er et boligselskab, der driver momsfri udlejning af boliger. I sådanne tilfælde kan “Nullregelung” ikke anvendes, men kun “Abzugsverfahren”.

Momsrefusion
Køber den danske virksomhed i forbindelse med sit arbejde i Tyskland varer eller ydelser på stedet, er disse belagt med tysk købsmoms, som ikke kan fratrækkes i den danske momsangivelse. Virksomheden kan til gengæld ansøge om momsrefusion hos de tyske skattemyndigheder, “Bundesamt für Finanzen”. Betingelsen for momsrefusion er, at den pågældende udenlandske virksomhed ikke hat været momspligtig i ansøgningsperioden. Såfremt virksomheden har anvendt “Nullregelung” eller “Abzugsverfahren”, skal den tyske køber udstede en bekræftelse herpå.

Bemærk venligst, at behandlingstiderne ligger på ca. 6 måneder. Afhængig af sagen og dokumentationskravet kan behandlingen også tage længere tid.

Momsregistrering
For at undgå hæftelsesrisici ved brug af “Abzugsverfahren” eller usikkerheden angående fradragsretten ved brug af “Nullregelung”, samt for at undgå lange behandlingstider for refusionsansøgninger, kan danske virksomheder lade sig momsregistrere frivilligt hos de tyske skattemyndigheder.

Virksomhederne har dermed pligt til at indsende momsangivelserne måneds- eller kvartalsvis, afhængig af omsætningen. Købs- og salgsmomsen modregnes, og virksomhederne får derfor godtgjort den tyske købsmoms uden lange behandlingstider.

Udgivet i Artikler

Skriv et svar